Vučedol - koljevka vučedolske kulture

Arheološki lokalitet Vučedol pored Vukovara jedan je od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Europi sa postavom kulture iz doba eneolitika, koja je u trećem tisućljeću prije Krista zauzimala prostor današnjih 13 europskih zemalja.

Muzej Vučedolske kulture sa svojom specifičnom arhitekturom savršeno se uklopio i stopio sa okolišem, biti ćete njime oduševljeni na prvi pogled. Kroz postav Muzeja upoznati ćete se sa arheološim i povijesnim vrijednostima prezentiranim na suvremeni način.

Najpoznatija keramička posuda s arheoloških iskopina u Vučedolu je Vučedolska golubica. Modelirana u obliku golubice,postala je jedan od najprepoznatljivijih simbola grada Vukovara.

U svojim turama prema Vukovaru I Iloku predvidjeli smo posjet ovom kulturnom gigantu.

  Blog - Sve