Biciklističke rute

U gradu Osijeku se proteže gotovo 40 kilometara biciklističkih staza, posebno izgrađenih ili označenih na prometnicama i nogostupima. Ukoliko krećete iz Osijeka ili ste u proputovanju u nastavku vam navodimo biciklističke rute koje prolaze istočnom Hrvatskom.

Europska biciklistička ruta Euro Velo 6 kreće od Atlanskog oceana do Crnog mora i prolazi kroz grad Osijek. Kod nas je ta ruta poznata pod nazivom -Dunavska biciklistička ruta.

Dunavska biciklistička ruta dugačka je 138 kilometara. Počinje na graničnom prijelazu Duboševica u Baranji, a kod nas završava  na graničnom prijelazu u Iloku. Posebno je zanimljiva obzirom da prolazi slikovitim područjem Baranje, Parkom prirode Kopački rit, biciklističkim stazama grada Osijeka, ušćem Drave u Dunav u Aljmašu, erdutskim vinogorjem te Vukovarom I Ilokom.

U blizini Osijeka prolazi i biciklistička ruta Euro Velo 13, u Hrvatskoj  nazvana Dravska ruta (granica Slovenije – Varaždin –Hlebine – Donji Miholjac – granica Mađarske)

 

Ruta Panonski put mira: Osijek - Sombor 80 km, na području Baranje je razgranata ruta koja

prolazi kroz park prirode Kopački rit i čini alternativu ruti Dunav te je s njom povezana, odnosno dio je međunarodne rute EuroVelo 6. Dijelovi ove rute vođeni su po nasipima I vinskim cestama.

 

Ruta uz dravski nasip Donji Miholjac-Belišće-Beremend, Ivanovac-Antunovac-Osijek-Pečuh,

Drava bike tour, Trnava (uz vinsko-turističke ceste).

  Blog - Sve